SATIRIK ƏRDOĞAN SURƏSİ


ƏRDOĞAN SURƏSİ Bismillahir-Rehmanir-Rehim Elhemdilullah-Rebbil-Alemin-Errehmanir-Rehim Maliki-yaumiddin-iyyake-müsteceb-resulih-Receb İyyake-neyi-Budda-iyyake-nesteyin ver-erebin-desteyin İhdinəs-el-müsteqil-sirat-elleziyye-en-emtee-feseyyubu- felayu-qeyyubu-inna-Tayyubu sübhani-rebbil-redbul-hakiye-el-hemdü-Türkiye fəlakətül-mülletül-ficami bol-boldu-cami velhemdü-keqebe-vehdetü-akepe-suretül-harika vehdetü-pekaka ve-teberekallah-emoğlu-ahmet-davitoğlu sübhan-tapıyor-şaka-yapıyor çün-Tayyup-sellellahi-velmekan kendi-hem-cumhurbaşkanı-hem-baş-bakan mülki-cehennümü-felekkutin aynı-Medvedev-Putin … Mehr